Doel 3: 100% van onze voedingsproducten wordt verantwoord ingekocht en bereid

Ontwikkeling van duurzame visserij: Onze normen voor wildvangst

Achtergrond

De mondiale visproductie staat onder druk vanwege illegaal vissen en overbevissing. De visserijgebieden in de EU zijn ook overbevist en recente hervormingen van het Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB) zijn nog niet van kracht. Daarnaast worden er kritische vragen gesteld over een aantal vismethoden waarbij soorten worden gevangen die niet gewenst zijn en de bijvangst vaak wordt verspild. In sommige gevallen kunnen de vismethoden bovendien het ecosysteem van de zee beschadigen.

Onze benadering

Iglo hanteert voor alle vis de Forever Food Together norm, die tegen 2020 moet voldoen aan de ‘verantwoord ingekocht en bereid’ status.

De voorbije 15 jaar heeft de Iglo Group bovendien steeds de ontwikkeling van normen voor duurzame visserijgebieden bevorderd met als doel het genereren van productieve visserijgebieden op de lange termijn.

Concreet werken we hard op de volgende 3 strategische domeinen om onze doelstellingen voor 2020 veilig te stellen:

- Gebruik van de Gedragscode voor verantwoorde visserij van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN als referentie om onze vis verantwoord te verkrijgen. We accepteren derhalve geen IOO (illegale, ongemelde en ongereglementeerde) vis of vis afkomstig uit overbeviste voorraden. Al onze in het wild gevangen vis is verantwoord gevangen waarbij de vangstlocatie volledig bepaald en gekend is.

- Overleggen en samenwerken met organisaties die visgebieden beheren en met beleidsmakers om de principes van de code van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN over te nemen.

- Visgebieden stimuleren om deel te nemen aan certificatieprogramma’s die een verantwoord beheerde status verifiëren. Op dit moment voldoet de norm van de Marine Stewardship Council (MSC) het best aan de criteria van ons certificatieprogramma voor visgebieden.

Iglo heeft nu meer visproducten met een MSC-certificatie in meer landen dan enig ander levensmiddelenmerk in Europa.

case study