Doel 3: 100% van onze voedingsproducten wordt verantwoord ingekocht en bereid

tag

Uitsluitend wildgevangen vis

Wat is het probleem?

Heel eenvoudig: er is nog meer werk nodig om de zee te beschermen en ervoor te zorgen dat de visbestanden op een duurzaam niveau blijft. De wereldwijde visserijen en visproductie staan onder druk als gevolg van de illegale visvangst en de overbevissing. De visgronden van de EU zijn overbevist ondanks de recente hervormingen van het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Bovendien worden sommige visserijtechnieken in vraag gesteld omdat ook andere soorten worden gevangen. Met deze « bijvangst » wordt vaak niets gedaan. In sommige gevallen beschadigen de vistechnieken ook het mariene ecosysteem.

Onze simpele, duurzame aanpak

Wij volgen het programma ‘Forever Food Together Responsibly Sourced and Prepared’ voor alle in het wild gevangen vis.Om te beginnen worden de visserijen duurzamer beheerd. Al bijna 20 jaar lang neemt ons bedrijf het voortouw op het vlak van de ontwikkeling van duurzame visserijnormen, met het oog op duurzame visserijproductie. Daarom worden drie strategieën gevolgd:

  • Het gebruik van de Gedragscode voor een Verantwoorde Visserij van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN als referentiegids voor de verantwoorde inkoop van onze vis. Zo aanvaarden we geen vis van IOO-herkomst (illegaal, ongemeld en ongereglementeerd) of van overbeviste visbestanden. Al onze wildgevangen vis is volledig traceerbaar tot zijn herkomst.
  • Samenwerking met organisaties van visserijbeheer en beleidsmakers om de principes van de Gedragscode voor een Verantwoorde Visserij aan te wenden.
  • Visserijen ertoe aanzetten om deel te nemen aan de certificeringsprogramma's die leiden tot een verantwoord beheerde en duurzamere status.

Op dit ogenblik biedt de Marine Stewardship Council (MSC) standaard ons de beste garantie om aan de criteria van het zeevisserijcertificeringsprogramma te voldoen.case study