ONS ENGAGEMENT

 

We zijn vast van plan om 100% van onze groenten en aardappelen te telen met duurzame landbouwpraktijken tegen eind 2025. De economische, milieugerelateerde en sociale impact van onze landbouwpraktijken met duurzame methoden beoordelen we door ze tegen het licht van de Farm Sustainability Assessment (FSA) te houden.  

IGLO & DE FSA

De Principes voor Duurzame Landbouw van Findus worden geschraagd door de FSA-structuur. Dat houdt in dat boerderijen essentiële kweekpraktijken toepassen, zoals het juiste gebruik van gewassen, billijke werkomstandigheden en een veilige werkomgeving. 

DE FSA-STRUCTUUR

In duurzame landbouw bestaat er geen algemene oplossing. Met de FSA-structuur kiest de boer een specifiek aantal vereisten om aan onze minimale vereiste voor FSA Silver te voldoen. De Gouden Prestaties-award wordt uitgereikt wanneer een hogere drempel van vereisten bereikt wordt — zie de afbeelding hieronder. Dit is een derdepartijenevaluatie, gecontroleerd door onafhankelijke auditoren. Het Silver level is voor duurzame landbouwpraktijken die erkend worden door leidende bedrijven en Gold is voor duurzame landbouwpraktijken die er echt uitspringen.  

DE SLEUTELPRINCIPES

In de FSA-structuur zijn er 10 sleutelprincipes om tegelijk wereldwijde voedingsveiligheid te bereiken én een positieve invloed te hebben op het milieu en de maatschappij: landbouwbeheer & gemeenschap, selectie van plantenmateriaal, grondbeheer, voedingstofbeheer, gewasbescherming, afvalbeheer, waterbeheer, biodiversiteit, luchtkwaliteit & broeikasgassen en werkomstandigheden. We werken nauw samen met onze boeren om die principes in de praktijk om te zetten en onze gewassen op de meest verantwoordelijke manier te laten kweken.