Privacy policy

Wij hechten veel waarde aan privacy. Conform onze gedragscode passen wij de volgende principes toe op de bescherming van privacy en gegevens:

 • Wij respecteren en beschermen de privacy en beveiligen persoonsgegevens conform alle toepasselijke wetten en voorschriften.
 • Wij gebruiken en verwerken persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben, en doen dit alleen met uitdrukkelijke toestemming of andere wettelijke grondslag.
 • Wij zijn kritisch, transparant en helder over wanneer, hoe en waar wij persoonsgegevens gebruiken.
 • Wij volgen de normen van “privacy by design” en „”privacy by default”, en beoordelen bij de ontwikkeling van nieuwe producten of service-initiatieven de impact op de privacy.
 • Wij zorgen ervoor dat we persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren en volgen alle toepasselijke schema's en voorwaarden voor gegevensbewaring.

In ons privacybeleid is vastgelegd (volledig transparant en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en voorschriften, in het bijzonder de EU-richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679), op welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt, van onze diensten gebruikmaakt, onze producten koopt of contact met ons opneemt (“Services”). Lees het volgende zorgvuldig door, zodat u begrijpt wat onze visies en werkwijzen inzake uw persoonsgegevens zijn, en hoe wij die behandelen.

Dit privacybeleid is gedateerd op 25 mei 2018.

WIE ZIJN WIJ?

Deze website wordt geëxploiteerd en beheerd door:

NV Iglo Belgium (“Iglo Belgium”, “wij” of “ons”)
Humaniteitslaan 235, 1620 Drogenbos, België.
Ons BTW nummer is: BE 0884.248.931

Iglo Belgium is als gegevensbeheerder betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

In het kader van dit privacybeleid betekenen persoonsgegevens elke informatie waarmee wij u kunnen identificeren (hierna gezamenlijk genoemd als “Persoonsgegevens”). Tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, behoren o.a.:

ALGEMEEN:

 • Uw contactgegevens. Uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Informatie die automatisch wordt verzameld. Technische informatie, waaronder uw IP-adres, browser en -versie type, die wij bijvoorbeeld verzamelen als we cookies, webbakens en soortgelijke technologie gebruiken op onze website om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.
 • Informatie met betrekking tot uw gebruik van onze online diensten. Daartoe behoren gegevens over pagina's die u bezoekt en de producten en diensten die u leuk vindt.
 • Uw gegevens bij prijsvragen. De gegevens die wij verzamelen wanneer u deelneemt aan een onderzoek, prijsvraag, promotie of wedstrijd die wij van tijd tot tijd aanbieden.
 • Uw beoordelingen. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses, product- of evenementbeoordelingen die u op onze website publiceert, of online of via social media met ons deelt.
 • Uw communicatiegegevens. Uw aanvragen, eventuele klachten en andere gegevens die wij ontvangen wanneer wij met u communiceren via e-mail, telefoon, online of social media.
 • Informatie verzameld vanuit andere bronnen. Wij kunnen informatie verzamelen uit commercieel beschikbare bronnen, zoals gegevensverzamelaars en openbare gegevensbestanden. Wij kunnen deze informatie (bijv. naam, interesses, algemeen bekende gegevens) combineren met de informatie die wij van u hebben verzameld om onze communicatie op u af te stemmen en onze diensten en producten te verbeteren. Hiervoor kunnen wij apart uw expliciete toestemming vragen als de wetgeving dat vereist.

SPECIALE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS:

 • Speciale categorieën persoonsgegevens die u hebt verstrekt. Wij verzamelen ook gezondheidsinformatie wanneer u die vrijwillig aan ons hebt verstrekt bij uw contact met ons, bijvoorbeeld over voedselallergieën die u kunt hebben. Daarnaast kunnen wij gegevens met betrekking tot gezondheid van klanten verzamelen die schade claimen via onze klantenservice.

Wij gebruiken uitsluitend gezondheidsgegevens die u vrijwillig hebt verstrekt en alleen wanneer u vooraf toestemming hebt gegeven of onder uw supervisie, en uitsluitend voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vastgelegd. U kunt uw toestemming te allen tijde weigeren of intrekken. Zie daarvoor het gedeelte over 'Uw privacyrechten' hieronder.

HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE INFORMATIE?

 • Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden. Houd er rekening mee dat informatie over u die al in ons bezit is, ook voor dezelfde doeleinden kan worden gebruikt.Voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u: Voor het uitvoeren van onze verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst die tussen u en ons is afgesloten, en om u te voorzien van de door u aangevraagde informatie en diensten, waaronder de afhandeling van aanvragen, vragen of klachten. Voor het ontwikkelen en beheren van een prijsvraag, wedstrijd of promotie waaraan u hebt meegedaan, voor het uitvoeren van de promotie en om contact met u op te nemen als u tot de winnaars behoort. Wanneer het mogelijk is om online producten te bestellen, verwerken wij deze gegevens om uw aankopen te beheren en af te handelen.
 • Voor onze rechtmatige commerciële belangen: Wij kunnen uw persoonsgegevens (zowel geaggregeerd als individueel verzameld), waaronder uw contactgegevens, uw account- en elektronische identificatiegegevens, gebruiken om onze producten en diensten te adverteren en om contact met u op te nemen voor marketing- of commerciële doeleinden wanneer u een bestaande klant bent. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, en om u als klant beter te begrijpen en u een betere gebruikerservaring te kunnen bieden. Daarmee kunnen wij persoonlijke profielen aanmaken en bepalen wat voor u interessant is, om de effectiviteit te meten en te begrijpen van reclame die wij u en anderen aanbieden en om relevante reclame te leveren.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens ook voor andere rechtmatige commerciële belangen gebruiken, zoals het genereren van geaggregeerde statistieken over de gebruikers van onze diensten, als ondersteuning bij beveiliging en fraudepreventie, voor het beheer van onze website en voor interne werkzaamheden (waaronder oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden), ten behoeve van de systeemintegriteit (bijv. preventie van hacken, spammen enz.), om u gebruik te kunnen laten maken van interactieve onderdelen van onze diensten, ter ondersteuning van onze bedrijfsprocessen, voor het uitvoeren van bedrijfsbeleid en -procedures, om ons zakelijke transacties te laten uitvoeren, zoals fusies, verkopen, afstotingen, reorganisatie, overdracht van activa of bedrijven, acquisitie, bankroet of een soortgelijke gebeurtenis, of voor andere rechtmatige, zakelijke doeleinden toegestaan door toepasselijk recht.
 • Gebruik van informatie op basis van uw toestemming: Wij kunnen de hierboven genoemde persoonsgegevens in het subgedeelte 'Speciale categorie persoonsgegevens' (bijv. gezondheidsgegevens) gebruiken voor de doeleinden die wij in dit privacybeleid hebben vastgelegd, maar zullen dat uitsluitend doen nadat wij uw toestemming daarvoor hebben ontvangen.
  Wij kunnen uw persoonsgegevens, zoals hierboven genoemd in het gedeelte 'Welke informatie verzamelen wij', gebruiken voor marketingcommunicatie (gebaseerd op uw profielen) via e-mail, sms of andere elektronische manieren, maar zullen dat uitsluitend doen nadat wij uw toestemming daarvoor hebben ontvangen.
 • U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zie daarvoor het gedeelte 'Uw privacyrechten' hieronder.
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, kan elke informatie waarnaar hierboven wordt verwezen in het gedeelte 'Welke informatie verzamelen wij?' worden gebruikt voor het bijhouden van geschikte zakelijke bedrijfsdocumentatie, om te voldoen aan wettige verzoeken van overheidsinstanties en om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en voorschriften of anderszins van rechtswege vereist.

MET WIE DELEN WIJ UW INFORMATIE?

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Gegevensbeheerders binnen de Nomad Foods Group. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere bedrijven uit de Nomad Foods Group (zie hier voor meer informatie), die uw persoonsgegevens ook kunnen gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid.
 • Dienstverleners en verwerkers.Van tijd tot tijd contracteren wij externe bedrijven, waaronder:
  • Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor het uitvoeren van overeenkomsten die wij met hen aangaan of om diensten namens ons te leveren;
  • Reclamemakers en reclamenetwerken die gegevens nodig hebben om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en aan te bieden.Wij geven geen informatie over identificeerbare personen aan onze reclamemakers, maar wij voorzien ze wel van geaggregeerde informatie zodat reclamemakers de gewenste doelgroep kunnen bereiken (bijvoorbeeld vrouwen in postcodegebied 1100).Wij kunnen de over u verzamelde persoonsgegevens gebruiken om aan de wensen van onze reclamemakers te voldoen zodat zij hun advertenties aan die doelgroep kunnen tonen;
  • Analyse- en zoekmachineproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website.

 • Tijdens het uitvoeren van hun diensten kunnen externe bedrijven persoonsgegevens namens ons openen, ontvangen, onderhouden of op andere wijze verwerken. Onze contracten met deze dienstverleners verbieden het gebruik van uw persoonsgegevens voor hun eigen (marketing-) doeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften nemen wij commercieel redelijke stappen om derden te verplichten uw persoonsgegevens op adequate wijze te beveiligen en alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies.
 • Partners. Wij kunnen u soms een dienst aanbieden in samenwerking met partners (bijvoorbeeld co-sponsors of licentiehouders of distributeurs van onze merkproducten). Daarvoor moeten wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan dergelijke partners. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving nemen wij commercieel redelijke stappen om derden te verplichten uw persoonsgegevens op adequate wijze te beveiligen en alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies of als medebeheerders. Wij informeren u over deze bekendmaking en u kunt hiertegen bezwaar maken. Waar dat wettelijk verplicht is, vragen wij u vooraf om toestemming.
 • Rechterlijk bevel en andere wettelijke voorschriften. Wij maken uw persoonsgegevens ook bekend wanneer de wet dat vereist, of wanneer dat geëist wordt in het kader van een onderzoek, een wettelijk voorschrift, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure waarin wij gedagvaard zijn, of om de rechten en veiligheid van de website, onszelf of onze gelieerde ondernemingen te beschermen.
 • Zakelijke transactie. Daarnaast kan informatie over onze klanten, waaronder persoonsgegevens, bekend worden gemaakt als onderdeel van een fusie, verkoop, afstoting, reorganisatie, overdracht van activa of bedrijven, acquisitie, bankroet of een soortgelijke gebeurtenis.
 • Met toestemming. Wij maken informatie over u, waaronder persoonsgegevens, ook bekend aan andere derden wanneer u ons daartoe toestemming hebt gegeven of ons gevraagd hebt dat te doen.

COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor verschillende doeleinden. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken, raadpleegt u ons cookiebeleid.

WANNEER U JONGER BENT DAN 16 JAAR

Onze online diensten zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan dertien jaar. Neem contact met ons op wanneer u van mening bent dat wij informatie hebben verzameld over een kind jonger dan dertien jaar. Wij kunnen dan de juiste stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen. Wanneer u minstens dertien jaar oud bent, maar jonger dan zestien jaar, dient u toestemming te vragen aan uw ouders of wettelijke voogd voordat u ons persoonsgegevens verstrekt.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

In de meeste gevallen worden uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie verwerkt. Houd er echter rekening mee dat wij persoonsgegevens die u aan ons verstrekt naar landen buiten het land waarin u woonachtig bent, kunnen overgedragen en daar verwerken. De wetgeving in deze landen vereist wellicht niet hetzelfde beveiligingsniveau voor uw persoonsgegevens. We zullen er daarom voor zorgen dat alle adequate veiligheidsmaatregelen zijn genomen en dat aan alle toepasselijke wetgeving en voorschriften wordt voldaan in verbinding met een dergelijke overdracht, met name wat betreft persoonsgegevens die naar landen buiten de EER worden overgedragen. Dat houdt in dat wij, waar nodig, wettelijk noodzakelijke overeenkomsten aan gaan met ontvangers van uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of andere toezichthoudende autoriteiten.

VEILIGHEID

Wij nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op correcte wijze beveiligd worden. Dat doen wij met behulp van geschikte technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat ze beschermd zijn tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, aanpassing, ongeoorloofde toegang of bekendmaking, onopzettelijke of foutieve vernietiging of verlies.

Wij nemen stappen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot de personen die toegang hiertoe nodig hebben voor de doelstellingen die in dit privacybeleid staan vermeld. Verder garanderen wij contractueel dat derden die uw persoonsgegevens verwerken eveneens zorgen voor vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens.

GEGEVENSBEWARING

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze verzameld hebben, waaronder de doeleinden om aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportage-eisen te voldoen.

Om de juiste bewaarperiode te kunnen bepalen, beoordelen wij de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de gegevens, het mogelijke gevaar door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij dergelijke doeleinden kunnen realiseren via andere methoden, alsook toepasselijke wettelijke voorschriften.

Wij moeten bijvoorbeeld gedurende zeven jaar nadat klanten geen klant meer zijn, basisinformatie over onze klanten bewaren (waaronder contactgegevens en financiële gegevens).

Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie het gedeelte 'Uw privacyrechten' hieronder voor meer informatie.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet meer aan u gekoppeld zijn) ten behoeve van onderzoek of statistische doeleinden. In dat geval mogen wij deze informatie onbeperkt gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

UW PRIVACYRECHTEN

Met inachtneming van de bepalingen die in de toepasselijke wetgeving staan vermeld, hebt u de volgende rechten met betrekking tot ons gebruik en onze verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht op toegang tot uw persoonsgegevens - u hebt het recht om toegang te vragen tot al uw persoonsgegevens die wij over u hebben en te controleren of wij die rechtmatig verwerken.

Recht op correctie van uw persoonsgegevens - u hebt het recht om alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die wij over u hebben, te laten corrigeren. Hiervoor geldt wel dat wij de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens - u hebt het recht om ons te vragen persoonsgegevens te vernietigen of te verwijderen, als er voor ons geen gegronde reden is deze te verwerken. U hebt tevens het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen of te verwijderen wanneer u met succes verzet hebt aangetekend tegen verwerking (zie hieronder). Houd er echter rekening mee dat wij vanwege specifieke juridische redenen niet altijd aan uw vernietigingsverzoek kunnen voldoen. Wanneer wij uw verzoek beantwoorden, zullen wij u hierover zo nodig informeren.

Recht op het beperkte gebruik van uw persoonsgegevens - u hebt het recht om ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken, wanneer (i) u de juistheid van de persoonsgegevens betwist; (ii) het gebruik onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (iii) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor relevante doeleinden, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; (iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van gegevens dat door onze legitieme belangen is gerechtvaardigd, en in afwachting bent van verificatie of wij inderdaad zwaarwegende belangen hebben om het relevante gegevensgebruik voort te zetten.

Recht van verzet - voor zover wij ons beroepen op onze legitieme belangen als rechtvaardiging voor gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u het recht op verzet tegen dergelijk gebruik, waarop wij dergelijke verwerking moeten stoppen, tenzij wij voor het gebruik zwaarwegende, legitieme redenen kunnen aanvoeren die prevaleren boven uw rechten en belangen, of wanneer wij de gegevens moeten verwerken ten behoeve van de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Een klacht indienen - u hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit, wanneer u van mening bent dat met het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens dit privacybeleid of de toepasselijke wetgeving worden geschonden. Wij zouden het echter zeer op prijs stellen als u eerst probeert eventuele problemen rechtstreeks met ons te bespreken.

Voor meer informatie over uw rechten of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via https://contactus.nl-be.iglo.be/s/

Wij vragen u wellicht nog om specifieke informatie om uw identiteit te kunnen bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te garanderen (of om een van uw andere rechten te kunnen uitoefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel die garandeert dat persoonsgegevens niet worden verstrekt aan personen die geen recht hebben om die ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen voor meer informatie over uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Wij proberen alle rechtmatige verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Als uw verzoek zeer ingewikkeld is of u een aantal verzoeken hebt ingediend, kan het soms langer duren dan een maand. In dat geval melden wij u dat en houden wij u op de hoogte.

ANDERE WEBSITES

Onze website kan, van tijd tot tijd, links naar en van websites van derden bevatten, zoals de websites van onze partnernetwerken en klanten (zoals de winkeliers die onze producten verkopen), social media-netwerken, reclamemakers en gelieerde ondernemingen. Wanneer u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze websites of de inhoud ervan. Raadpleeg het privacybeleid van derden voordat u persoonsgegevens verstrekt aan deze websites.

WIJZIGINGEN IN HET BELEID

Dit privacybeleid kan van tijd tot naar eigen inzicht worden aangepast. Alle wijzigingen worden van kracht op het moment waarop ze op de website worden gepubliceerd.

CONTACT EN VRAGEN

Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid of onze omgang met uw persoonsgegevens in het algemeen, neem dan contact met ons via https://contactus.nl-be.iglo.be/s/ en vermeld uw verzoek.