Privacy policy

1. Promotor en gegevensbeheerder

De promotor en gegevensbeheerder van persoonsgegevens die middels deze website worden verzameld is:

Iglo Belgium SA
Techno Center - Bâtiment C
Boulevard de l'Humanité 235
1620 Drogenbos

iglo.be/nl

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens en het naleven van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en daarmee verband houdende wetgeving. Dit beleid beschrijft het soort informatie dat door ons op deze website wordt verzameld, en hoe wij deze gebruiken en beschermen. Dit beleid beschrijft bovendien uw rechten betreffende gegevensbescherming, en geeft u informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen. Dit beleid is alleen van toepassing op deze website, en is, bijvoorbeeld, niet van toepassing op banners, reclames of aanbiedingen op websites van derden, die wellicht door ons worden ondersteund of waaraan wij deelnemen.

2. Persoonsgegevens en het gebruik ervan

(a) Wat wij verzamelen en waarom

Als wij over “persoonsgegevens” spreken, bedoelen wij informatie die wij van u verzamelen, en waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevens bestaan vaak uit uw naam, adres, telefoonnummer (inclusief mobiele telefoonnummer) creditcardinformatie, schermnaam, e-mailadres, leeftijd, geslacht en gezinssamenstelling, maar kan ook andere informatie betreffen zoals winkelgedrag en voorkeuren, en gegevens over levensstijl zoals hobby’s en interesses. Wij verzekeren u dat wij geen persoonsgegevens verzamelen van uw bezoeken aan onze site tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt.
Als u persoonsgegevens middels deze website aan ons verstrekt, is het duidelijk waarvoor wij deze gegevens van plan zijn te gebruiken en wij vragen om uw toestemming voor dit gebruik. We gebruiken ze dan alleen voor die doeleinden. Typische doeleinden zijn de volgende:

(i) Het beantwoorden van uw vragen

Als u ons persoonsgegevens stuurt in het kader van het stellen van een vraag of een informatieverzoek (bijvoorbeeld over het bedrijf, of over de producten of diensten of de kwaliteit of beschikbaarheid daarvan), zullen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken om op uw vraag te reageren. In sommige gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens met andere leden van de Iglo Foods Group, of met gegevensverwerkers van derden te delen.

(ii) Deelnemen aan een promotionele actie

Wij kunnen persoonsgegevens die op een deelnameformulier voor een promotionele actie zijn ingevuld, gebruiken voor het doel om de actie uit te voeren in overeenstemming met de vermelde regels. Dergelijke regels kunnen de publicatie van verkorte identiteitsgegevens van winnaars noodzakelijk maken, en kunnen van winnaars eisen om aan toekomstige publiciteit deel te nemen. De promotionele actie kan namens ons door een bureau van een derde worden uitgevoerd, dat toegang kan hebben tot de gegevens die u verstrekt (zie gegevensverwerkers).

(iii) Direct marketing in de toekomst

Wanneer u ervoor kiest dit materiaal te ontvangen, sturen wij u van tijd tot tijd informatie en/of aanbiedingen betreffende onze goederen en/of diensten waarin u volgens ons wellicht geïnteresseerd bent. Als u hiermee instemt, kunnen we uw gegevens ook delen met of doorgeven aan andere bedrijven in de Iglo Foods Group en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven die u wellicht informatie en/of aanbiedingen betreffende hun goederen/diensten willen sturen, zoals vermeld ten tijde van de verzameling van uw gegevens. U kunt zich echter op elk moment afmelden (“opt out”) voor dergelijk toekomstig contact.

(b) Verwerking buiten de EER

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgedragen aan, en opgeslagen in een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Zij kunnen bovendien worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt en dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkzaam is. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle redelijk noodzakelijk stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

3. Gegevensverwerkers

Op bepaalde momenten kunnen wij derden inhuren om gegevens die wij op onze websites verzamelen, inclusief uw persoonsgegevens, te verwerken of analyseren. Zo kan de website worden onderhouden of gehost door een bureau voor specialistische IT-diensten, en kunnen eventuele promoties worden uitgevoerd door een verkooppromotiebureau. Daarnaast, indien u een product of dienst van ons bestelt, kunnen wij persoonsgegevens met leveranciers en andere derden delen om betaling en levering van dergelijke producten of diensten mogelijk te maken. Deze leveranciers en andere derden zijn contractueel verplicht uw persoonsgegevens op geen enkele andere manier te gebruiken dan die welke wij hebben vermeld.

4. Beveiliging

Wij nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van gegevensverwerkers van derden dit ook te doen. Op alle persoonlijke identificeerbare informatie zijn beperkingen qua toegang van toepassing om onbevoegd gebruik, wijziging of misbruik te voorkomen. Wij kunnen echter (i) uw persoonsgegevens vrijgeven indien wij vereist worden dit te doen bij wet, of krachtens een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijk bevel en (ii) helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. We kunnen de beveiliging van uw gegevens die naar onze site worden overgedragen niet garanderen; elke overdracht is voor uw eigen risico.

5. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u van andere gebruikers van onze website te onderscheiden. Dit helpt ons u een goede ervaring te geven als u door onze website browst, en maakt het ons bovendien mogelijk onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de door ons gebruikte cookies, en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

6. Uw rechten

Krachtens de Nederlandse wetgeving op de gegevensbescherming, bestaan uw rechten uit:

  • een recht om uw goedkeuring voor het verwerken van uw persoonsgegevens waarmee u op een vroeger tijdstip heeft ingestemd in te trekken
  • een recht om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u hebben te verkrijgen (wij behouden ons het recht voor om een kleine vergoeding voor de uitvoering van dit recht in rekening te brengen)
  • een recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden
  • een recht om onjuiste persoonsgegevens die wij over u hebben te laten corrigeren

7. Wijzigingen in ons privacybeleid

Eventuele wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina gepost en, waar toepasselijk, per e-mail aan u meegedeeld.

8. Contactinformatie

Als u een juridische kwestie met betrekking tot deze site bij ons aan de orde wilt stellen, dan kunt u contact met ons opnemen op:

Iglo Belgium SA
Techno Center - Bâtiment C
Boulevard de l'Humanité 235
1620 Drogenbos