Hoe wij vis verantwoord inkopen

Hoe wij vis verantwoord inkopen

Het is onze missie de oceanen niet alleen vandaag, maar ook voor toekomstige generaties beschermen.

Daarom willen we op het gebied van duurzame visserij en visverwerking als het goede voorbeeld dienen. Helemaal als het gaat om vis en zeevruchten, omdat we daar immers bekend om staan.

Al ruim twintig jaar gaan we zorgvuldig met vis en zeevruchten om. En hoewel wij ze uit duurzame vangst inkopen en met gecertificeerde vissers werken, wordt de oceaan enorm zwaar belast.

De klimaatverandering, oceaanvervuiling, overbevissing en IUU (illegale, niet-gerapporteerde en niet-gereguleerde visserij) vormen een grote bedreiging voor het leven in de oceaan en de vis voorraden. De wereldwijde vraag naar vis en zeevruchten blijft maar toenemen, waardoor het lastig is geworden om overbevissing aan te pakken. In veel delen van de wereld dreigen complete visbestanden onherstelbare schade op te lopen. We hanteren de gedragscode voor verantwoorde visserij van de Voedsel- en Landbouworganisatie (ook wel: FAO) van de Verenigde naties als richtlijn om de oceaan duurzaam te bevissen en vis milieuvriendelijk te kweken. We accepteren geen IUU-vis of vis uit overbeviste bestanden. 

We werken daarnaast samen met beleidsmakers en organisaties die zich ontfermen over aquacultuur en de oceaanbevissing, zodat ook die de FAO-gedragscode naleven.


Ons doel
100% vis en zeevruchten van duurzame visserij of verantwoorde landbouw tegen 2025

In het wild gevangen vis en zeevruchten

Sinds we in 1997 een van de oprichters van de MSC zijn geworden, heeft onze verbintenis om meer door het Marine Stewardship Council (MSC) gecertificeerde vis in te kopen voor Iglo-producten, tot kwantificeerbare resultaten geleid. Tegenwoordig is meer dan 90% van de in het wild gevangen vis die we gebruiken MSC-gecertificeerd en zijn we veruit de grootste gebruiker van het MSC-keurmerk wereldwijd. We gebruiken de MSC-standaard voor onafhankelijke beoordelingen, omdat we vinden dat dit de strengste norm voor visserijcertificering is.

Als onderdeel van Europa's grootste bedrijf in diepvriesproducten is het ons doel om de consumenten in heel Europa te helpen gezonde en voedzame voedingskeuzes te maken en meer vis en zeevruchten te eten. Onze langdurige relatie met MSC betekent dat, als wij onze doelen bereiken, wij het volume van MSC-gecertificeerde vis dat door de consumenten wordt gegeten op een natuurlijke wijze verhogen, nu en in de komende jaren. Door het MSC te steunen, steunen wij ook de beginselen van de 14 DOD's van de VN en spelen we een rol in de levering van duurzaam ingekochte vis aan onze consumenten.

Het Marine Stewardship Council (MSC)

is een internationale non-profitorganisatie die is opgericht om te zorgen voor gezonde, duurzame, goed beheerde visbestanden voor nu en in de toekomst.

We gebruiken de MSC-standaard omdat:

  • deze standaard ervoor zorgt dat onze vis en zeevruchten getraceerd kunnen worden tot een onafhankelijk beoordeeld, gecertificeerd, duurzaam punt van vangst;
  • deze standaard ervoor zorgt dat onze vis en zeevruchten met zorg worden behandeld. Van de oceaan tot het bord worden ze gescheiden van niet-gecertificeerde producten en duidelijk ge√ętiketteerd, zodat ze getraceerd kunnen worden tot gecertificeerde duurzame visserij.
  • De standaard is robuust en geloofwaardig, omdat hij wetenschappelijk onderbouwd en internationaal erkend is

Aquacultuur

De aquacultuurproductie (vis- en schelpdierenteelt) is een van de nieuwste en snelst groeiende vormen van voedselproductie. Daarom wordt de aquacultuur een steeds belangrijkere bron van vis en zeevruchten en daarom is het van cruciaal belang dat zijn teelt- en visbedrijven verantwoordelijk handelen.

Dit is vooral belangrijk in gebieden waar productie-uitbreiding gevoelige omgevingen onder een steeds hogere druk zet. Zonder verbeteringen in het beheer en de technologie zullen stijgende productieniveaus leiden tot niet-duurzame druk op het milieu, zowel wereldwijd als in de directe omgeving van bedrijven waar aquacultuur plaatsvindt. 

Aquacultuur heeft een directe impact op de biofysische hulpbronnen, waterkwaliteit, habitatintegriteit en ecologische diversiteit.

Het heeft ook het potentieel om lokale gemeenschappen te helpen:

  • welvarend door het scheppen van jobkansen met een verhoogd inkomen
  • Betere voeding
  • Landbouwers het heft in eigen handen laten nemen

Het Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Certificeringsschema's, zoals het ASC, hebben aangetoond dat marktgebaseerde mechanismen het vermogen hebben om positieve veranderingen tot stand te brengen in de hele toeleveringsketen.
Als een van de belangrijkste mechanismen voor het bevorderen van verandering, hanteert het ASC normen die aantonen wat verantwoorde aquacultuur juist inhoudt. Deze normen zijn wetenschappelijk onderbouwd, weerspiegelen de beste praktijken en omvatten kwantitatieve prestatie-indicatoren. De normen helpen bij de transformatie van aquacultuur naar ecologische duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid door een middel te bieden om verantwoorde landbouwpraktijken te promoten en te belonen, en om de keuzes te beïnvloeden die mensen maken bij het kopen van vis en zeevruchten.

Ons visbestand traceren

Al onze in het wild gevangen vis kan worden getraceerd tot het punt van vangst. We hebben onze Vistraceertool ontworpen om de klanten te laten ontdekken waar hun vis vandaan komt, en hen gerust te stellen dat de vis in onze vissticks gecertificeerd is. Deze tool is momenteel actief in zes van onze markten en we werken eraan om hem uit te breiden.