Is diepvries Spinazie van iglo duurzaam?

Ja, spinazie van iglo is duurzame spinazie. En daar zijn wij best trots op! Vandaar dat wij hier ook graag meer over vertellen. Maar wat wil de term “duurzaamheid” nu eigenlijk zeggen? 


Duurzame landbouw

Wanneer we het over duurzame spinazie hebben, hebben we het vooral over duurzame landbouw. Dat wil zeggen dat onze akkers dusdanig milieuvriendelijk worden bewerkt, dat ze over 100 jaar en zelfs daarna nog kunnen worden bebouwd. Dat betekent dat je nog heel lang kunt genieten van de spinazie en de andere groenten en kruiden van iglo.

Wist je bijvoorbeeld dat onze landbouwvoertuigen met gedeeltelijk opgeblazen banden de grond minder snel beschadigen? Dat is slechts één van de dingen die we voorschrijven in de hoge normen die we aan onze boeren en telers stellen. Die normen bevatten veel details die zijn ontwikkeld om de vruchtbaarheid van de grond en de biodiversiteit te beschermen. Onze spinazie is eenvoudig te maken, kijk op onze spinazie bereiden pagina.


Bemesting op maat

Al onze spinazie wordt alleen naar behoefte bemest. Dat wil zeggen dat we de voedingsstoffen in de bodem onderzoeken en alleen voedingsstoffen toevoegen die niet voldoende aanwezig zijn. Op die manier beperken we het gebruik van minerale meststoffen zo veel mogelijk.

Daarnaast gebruiken wij zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en alleen wanneer het nodig is. Gewasbeschermingsmiddelen worden alleen gebruikt wanneer dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld als de planten worden aangetast door insecten. Bovendien gebruikt iglo nooit akkers waarop ooit zuiveringsslib is verwerkt.


Het geheugen van water

Grondwater heeft een nog beter geheugen dan de bodem. Daarom is het zo belangrijk dat we verontreiniging voorkomen. Tien procent van onze akkers ligt in gebieden waar het water beschermd is en onze groenten en kruiden mogen hier officieel worden geteeld. Alle boeren met wie wij een overeenkomst hebben, voldoen volledig aan alle speciale wettelijke vereisten voor de bescherming van ons drinkwater.


    Duitse spinazie boer


Bloeiende akkerranden – zo ziet duurzame landbouw eruit

De bloeiende randen om onze akkers zijn nog een voorbeeld van de manier waarop wij iets terugdoen voor de natuur. Deze randen langs de akkers zijn voor wandelaars een lust voor het oog en houden de biologische diversiteit in stand: de stroken met grassen en kruiden bieden voedsel voor bijen, vlinders en vogels en bieden bovendien bescherming, onderdak of een plekje voor kleinere dieren om in te overwinteren.


Lokale productie

De fabriek waar alle iglo spinazie verwerkt en verpakt wordt, bevindt zich in Reken (Duitsland). Alle spinazie die hier verwerkt wordt, wordt verbouwd binnen een straal van 40 kilometer van de fabriek. Deze spinazievelden bevinden zich zowel in Nederland (net over de grens in de omgeving van Hoogeveen, Emmen en Coevorden) als in Duitsland (in Münsterland).  In Nederland wordt met 12 boeren samengewerkt die samen op 21 velden spinazie groeien, in Duitsland zijn dit meer dan 90 boeren, waarvan sommigen al drie generaties lang groenten voor iglo verbouwen.

Onze fabriek in Reken is de grootste spinaziefabriek in Europa. In de omgeving van de fabriek verbouwen, brengt veel voordelen met zich mee, waarvan de belangrijkste het berperken van de CO2 uitstoot is.