Bewaringstechnieken voor voedsel

Tijdens zijn ontwikkeling leerde de mens dat het opslaan en bewaren van voedsel essentieel was om te kunnen overleven. Daarom begon hij de opbrengst van zijn jacht en oogst droog en in de schaduw te bewaren. Vervolgens probeerde hij voedingsmiddelen zo goed mogelijk te beschermen tegen de ontwikkeling van bacteriën en andere micro-organismen. In de loop van de eeuwen werden verschillende technieken ontwikkeld om zowel de eetbaarheid als de smaak- en voedingseigenschappen van voedingsmiddelen zo goed mogelijk te bewaren.

Bewaring van voedsel door koude

Bewaring van voedsel door koude is een van de meest populaire bewaringstechnieken in Europa. Deze techniek maakt het mogelijk de groei van bacteriën in bepaalde voedingsmiddelen sterk te vertragen of volledig te pauzeren. De 3 bekenste processen zijn: koelen, invriezen en diepvriezen.
 

Koelen

Koeling wordt gebruikt voor het bewaren van bederfbare producten voor een korte of middellange periode. In het algemeen ligt de temperatuur om te koelen tussen de 0-5°C.

De bewaringsduur van voedingsmiddelen via dit proces varieert van een paar dagen tot een aantal weken. Maar alles hangt natuurlijk af van het type product, de temperatuur, het percentage van de relatieve vochtigheid en het type verpakking.

Dit proces is tamelijk energieverslindend en kan dus zwaar wegen op de energiefactuur van een huishouden. Daarom zijn er een aantal tips om het energieverbruik van je koelkast te verminderen zonder dat je het risico loopt dat de voedingsmiddelen en dranken die je erin bewaart, bederven. Dit kan gaan van temperatuuroptimalisatie in de koelkast tot de verdeling van de producten in de verschillende schappen en vakken.

 

Invriezen

Invriezen is een techniek om voedsel langer dan in de koelkast te bewaren. Deze techniek bestaat uit een temperatuurverlaging van de voedingsmiddelen tot -18 °C, zodat het water dat aanwezig is in het product van vloeibare naar vaste staat overgaat. We spreken dan van waterkristallisatie. Hierdoor vermindert de waterhoeveelheid in de producten, en vertraagt of stopt zelfs de activiteit van de micro-organismen en enzymen.

Tal van voedingsmiddelen kunnen worden bewaard via deze techniek, zelfs die waarvan je het niet zou verwachten, zoals brood.

Let erop dat je je altijd goed informeert over de bewaringsvoorwaarden van een product voor je het invriest, want sommige voedingsmiddelen zoals eieren en kaas verdragen dergelijke temperaturen niet. Zorg voor een correct onderhoud van je diepvriezer en vergeet het niet regelmatig te ontdooien. Ontdek onze tips om te ontdooien.

Diepvriezen

De techniek om voedsel te bewaren door het diep te vriezen wordt vaak verward met invriezen, maar vereist nog lagere temperaturen. Het betreft hier een snel koelingsproces via temperaturen tot onder -40 °C. De voedingswaarde van de producten, bijvoorbeeld vitaminen, blijven bewaard gedurende een bewaringsduur van 8 tot 36 maanden, ofwel ongeveer drie keer langer dan bij invriezen.

Dat is hetzelfde proces waardoor je in alle veiligheid onze heerlijke iglo-producten kunt bewaren nadat je boodschappen hebt gedaan. 

Bij diepvriezen of invriezen is het belangrijk de koudeketen niet te verbreken en als je product ontdooit was het niet opnieuw in te vriezen.

 

Wist je dat?

Veel mensen denken dat diepgevroren voedingsmiddelen of maaltijden geen volwaardig alternatief zijn voor verse producten. Ze zijn echter even goed als verse producten, zowel wat hun voedingswaarde als smaakkwaliteiten betreft! Omdat wij onze groenten enkele uren na het oogsten diepvriezen, worden de vitaminen en mineralen bewaart, terwijl het diepvriesproces geen negatieve impact heeft op de vetten, eiwitten en koolhydraten.

Bovendien kan je via deze natuurlijke bewaringstechniek van voedsel een bijdrage leveren aan de vermindering van de voedselverspilling
 

Andere technieken

Een van de populairste bewaringsprocessen van voedingsmiddelen in de voedingsindustrie is bewaring door warmte. Dit kan vreemd lijken, maar we verbruiken dagelijks tal van producten waarvan de bewaringseigenschappen via dit proces werden verbeterd. De technieken die hieruit resulteren vereisen doorgaans grotere inspanningen en/of meer machines dan ze gewoon opslaan zoals hiervoor beschreven. Ze zijn meestal voorbehouden aan professionals uit de voedingsindustrie of horeca.

Denk bijvoorbeeld aan pasteurisatie of sterilisatie, waarbij voedingsmiddelen worden blootgesteld aan hogere temperaturen om de bewaringseigenschappen ervan te verbeteren. Of dehydratatie, een eeuwenoude techniek waarbij ook warmte wordt gebruikt om vocht volledig of gedeeltelijk te verwijderen uit producten.

Er bestaan ook tal van andere bewaringstechnieken voor voedsel waarbij geen enkel thermisch proces wordt gehanteerd. De meest bekende is bijvoorbeeld vacuümbewaring. Deze techniek bestaat erin alle lucht uit het voedingsproduct te trekken, om de schadelijke werking van zuurstof op voedingsmiddelen te verminderen. Deze techniek kan zelfs worden gecombineerd met invriezen of diepvriezen om de doeltreffendheid ervan te verhogen.

Maar de meerderheid van deze technieken is niet zo optimaal als diepvriezen om de kwaliteit van de voedingsmiddelen die we produceren te bewaren. Daarom stelt iglo al jaren een uitgebreid gamma van diepgevroren producten en gerechten aan die iedereen smaakt en gelukkig maakt.